NPE SPC-02VA เครื่องควบคุมเปิด-ปิดไฟฟ้าอัตโนมัติ 

NPE SPC-02VA Banner

NPE SPC-02VA อุปกรณ์ควบคุมการจ่ายไฟแบบหน่วงเวลา มีช่องเสียบปลั๊กไฟแบบ 3 ขั้ว 10 ชุด มอนิเตอร์แรงดันไฟฟ้าด้วยระบบดิจิตอล พร้อมเสียงแจ้งเตือนเมื่อไฟ AC ผิดปกติ

SPC-02VA เป็นอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่ถือว่าเป็นหัวใจของระบบเสียง ซึ่งมีหน้าที่ช่วยป้องกันไฟเกินและไฟกระชาก มาพร้อมวงจรตรวจสอบระดับแรงดันไฟเกินและไฟตก สำหรับอุปกรณ์ชิ้นนี้เป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติพิเศษ ซึ่งแตกต่างอุปกรณ์จ่ายไฟทั่วไป คือ เมื่อเปิดเครื่องครั้งแรกระบบจะหน่วงเวลาการจ่ายไฟประมาณ 2 วินาที โดยเรียงลำดับจากช่องจ่ายไฟทีละช่อง โดยไม่จ่ายให้ติดพร้อมกันในคราวเดียว และกรณีปิดเครื่อง ระบบก็จะหน่วงเวลาปิดเช่นกัน 

NPE SPC-02VA

สำหรับอุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟตัวนี้มีชื่อเรียกทางการว่า “Sequence Power Controller” ออกแบบโดยวิศวกรโรงงานนัฐพงษ์ฯ ซึ่งทำตลาดภายใต้แบรนด์ NPE อุปกรณ์ตัวนี้มีช่องต่อปลั๊กไฟ 2+8 ช่อง (หน้า 2 ช่อง/หลัง 8 ช่อง) ตัวเครื่องมีความหนาประมาณ 1.5U มาพร้อมสายไฟ AC ขาเข้าขนาด 3×4 sqmm. ยาว 4 เมตร หัวปลั๊กแบบ 3 ขา (สายแบบแข็ง) 

จุดเด่นอุปกรณ์ตัวนี้จะมีจอ LCD ใช้แสดงสถานะการทำงานของเครื่องในรูปแบบดิจิตอล เช่น กำลังแรงดันไฟฟ้า (AC Voltage) และค่ากระแสไฟฟ้า (Amp Meter) ในขณะนั้นๆ มีค่าเท่าไร เพื่อให้ผู้ใช้งานทราบว่า ในช่วงเวลานั้นๆ แรงดันไฟ AC ที่เข้ามามีแรงดันไฟเท่าไร ค่ากระแสไฟถูกใช้งานไปเท่าไร 

สำรวจหน้าเครื่อง NPE SPC-02VA 

ด้านหน้าตัวเครื่อง ฝั่งซ้ายมือจะพบสวิตซ์เพาเวอร์ใช้ปิด-เปิดอุปกรณ์ ถัดมาเป็นจอ LCD ใช้แสดงสถานะแรงดันและกระแสไฟฟ้าที่ใช้งานในขณะนั้นๆ ถัดมาเป็นไฟบอกสถานะการทำงานของเครื่องทั้งหมด อาทิ LED ของเต้าเสียบปลั๊กไฟ ด้านบนจะมีตัวหนังสือสกรีนกำกับ เรียงจาก CH1-CH8 ไฟแสดงสถานะเหล่านี้มีความสำคัญอย่างไร  

เมื่อมีการเสียบปลั๊กเพื่อจ่ายไฟให้ตัวอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นไฟที่มาจากไฟบ้านหรือไฟจากเครื่องปั่นไฟ (Generator) สิ่งที่ควรระมัดระวังคือ หากไฟ LED Upper Indicator กระพริบอยู่ ห้ามเปิดสวิตซ์เพาเวอร์ เพราะมีโอกาสที่จะเกิดความเสียหายได้ นั่นเพราะไฟที่จ่ายเข้ามานั้นมีแรงดันเกิน 250VAC หรือที่เรียกว่า “ไฟเกิน” ควรรอจนกว่าไฟ LED ดับลง แล้วค่อยเปิดสวิตซ์เพาเวอร์ตามปกติ  

ตรงกันข้ามในกรณีไฟ AC ที่ป้อนเข้ามาต่ำกว่า 180VAC หรือที่เรียกว่า “ไฟตก” ไฟ LED ตำแหน่ง Lower Indicator จะกระพริบ คือหมายถึงขณะนั้นแรงดันต่ำกว่า 180VAC ถ้าไฟหยุดกระพริบหมายถึงไฟขณะนั้นมีค่าสูงกว่า 180VAC 

ไม่ว่าจะเกิดภาวะไฟเกินหรือไฟตก ผู้ใช้งานควรรีบแก้ปัญหาแหล่งจ่ายไฟขาเข้าให้เรียบร้อย การทำงานของเครื่องนั้น ถ้าแรงดันไฟฟ้าอยู่ในภาวะปกติไฟสถานะ Upper/Lower บนอุปกรณ์จะดับสนิททั้งสองดวง 

ถัดมาเป็นไฟแสดงสถานะช่องปลั๊กไฟของแต่ละเอาต์พุตจาก CH1-CH8 ซึ่งมีสวิตซ์ด้านล่างเป็นตัวควบคุม ไฟดับหมายถึงปลั๊กไฟขาออกช่องนั้นไม่มีการจ่ายไฟ หรือกรณีไฟกระพริบหมายถึงมีแรงดันจากปลั๊กไฟขาออกที่ช่องนั้น 

สำหรับสวิตซ์ตัวนี้สามารถกดเพื่อระงับการจ่ายไฟออกไปที่ช่องเหล่านั้น บางครั้งท่านอาจไม่ต้องการจ่ายไฟที่ช่องใด ก็ให้ปิดสวิตซ์ของช่องนั้นตามที่ต้องการ 

ถัดมาเป็นสวิตซ์ Bypass เป็นสวิตซ์สำหรับเปิดไฟขาเข้าผ่านตรงไปยังปลั๊กไฟขาออกทั้งหมด ซึ่งไฟ LED ตำแหน่ง All จะบอกแสดงสถานะการทำงานดังกล่าวนี้ ซึ่งแรงดันไฟที่ผ่านเครื่องจะถูกบายพาสออกไปโดยไม่ผ่านวงจรหน่วงเวลาของอุปกรณ์        

ด้านหน้าเครื่องจะมีช่องสำหรับต่อปลั๊กไฟ 2 ช่อง แบบ 3 ขา ที่ต่อตรงจาก Line AC ขาเข้าโดยไม่ผ่านวงจรจากตัวเครื่อง หมายความว่าเมื่อเสียบปลั๊กขาเข้าให้เครื่อง ไฟที่ช่องนี้จะพร้อมใช้งานได้ทันที แม้ว่าสวิตซ์เพาเวอร์ของอุปกรณ์จะปิดไว้ก็ตาม 

สำหรับการหน่วงเวลาของระบบอุปกรณ์ เมื่อมีการปิด-เปิดเครื่อง แรงดันไฟฟ้าจะจ่ายให้ทีละช่อง โดยหน่วงเวลาด้วยรีเลย์ ซึ่งห่างกันช่องละ 2 วินาทีจนกว่าจะครบทั้ง 8 ช่อง ตรงนี้เหมาะกับการต่อใช้งานกับตู้แร็คที่มีอุปกรณ์เปิดสวิตซ์เพาเวอร์ไว้แล้ว ช่วยให้ผู้ใช้ไม่ต้องไล่เปิดอุปกรณ์ทีละตัว ซึ่งอาจเกิดข้อผิดพลาดได้หากใครบางคนมาปิดระบบโดยไม่เข้าใจระบบเสียง 

หลังจากหยุดใช้งานตู้แร็คและมิกเซอร์แล้ว เมื่อผู้ใช้ปิดสวิตซ์ของ NPE SPC-02VA ระบบจะทยอยหน่วงเวลาการจ่ายไฟขาออกเหมือนตอนเปิดใช้งานเครื่อง ซึ่งระบบจะไล่เรียงปิดจาก CH8 กลับมายัง CH1 

ด้านหลังเครื่อง 

ด้านหลังตัวเครื่องจะมีช่องต่อกับไฟ AC จำนวน 1-8 ช่อง เป็นแบบ 3 ขา แต่ละช่องสามารถทนกระแสได้ 10A ฝั่งขวามือสุดเป็นสายไฟ AC ขาเข้า 3 ขั้ว ชนิด 750V/ 70 องศา ขนาด 3×4 sqmm. ทนกระแสได้สูงสุด 30A 

เมื่อแรงดันไฟขาเข้าเกิน 250VAC ซึ่งถือว่าเป็นค่าแรงดันผิดปกติ ตัวเครื่องจะมีเสียงเตือนจาก Buzzer ดังขึ้น แต่กรณีไฟต่ำกว่า 180VAC จ่ายเข้ามาอุปกรณ์จะไม่ร้องเตือน

ตัวอย่างการต่อใช้งานเครื่อง SPC-02VA

คุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิค

Specifications NPE SPC-02VA 
Voltage Power Frequency: Single-Phase 220VAC 50Hz/60Hz 
AC Cord Type: Class 1 PVC 750V 70°C 3×4.0sq.mm. 4M 
Outlet Type: 10 Channel 3 Poles 10 A Multiple Outlet 
Sequencing Channel: 8 Channel with independent control 
Channel Sequence Timer: 2 seconds 
Display Monitor:  Digital LCD Voltage&Amp Meter Show 
Protection: Surge Suppressor By MOV Alarm LED&Buzzer Upper(250VAC) &Lower Voltage(180VAC)
Power Requirement: 180-250VAC 50Hz / 14.2VA 
Dimensions (WxHxD):483x66x275mm
Packing Dimensions (WxHxD): 537x158x444mm
Gross Weight: 6.7 kg /14.74 lbs. 
Net Weight: 6.2 kg/ 13.64 lbs. 

สรุป 

NPE SPC-02VA ถือเป็นอุปกรณ์จ่ายไฟคุณภาพอีกตัวที่ NPE ตั้งใจออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ตลาดเครื่องเสียง สามารถใช้งานกับอุปกรณ์ที่ติดตั้งชั่วคราว เช่น งานเครื่องเสียงกลางแจ้ง หรือจะเป็นงานติดตั้งถาวรในห้องประชุม โรงแรม หรือร้านอาหารต่างๆ ก็ได้  

หากนำอุปกรณ์ตัวนี้ไปใช้งาน จะช่วยป้องกันไม่ให้อุปกรณ์เหล่านั้นเกิดความเสียหาย โดยเฉพาะความเสียหายที่เกิดจากแรงดันไฟฟ้า เนื่องจากคุณสมบัติของ NPE SPC-02VA เหมาะกับระบบเสียงที่ต้องการไฟฟ้าเปิดเรียงลำดับตามการใช้งานก่อนหลังแบบอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการทำงานที่ผิดพลาดจากขั้นตอนการเปิดเครื่อง ซึ่งมักจะเกิดปัญหาไม่พึงประสงค์ตามมา 

ท่านสามารถนำอุปกรณ์ตัวนี้ไปประยุกต์ใช้กับตู้แร็คที่มีอุปกรณ์โพรเซสเซอร์ต่างๆ รวมถึงมิกเซอร์ อาจเรียงลำดับการเชื่อมต่อปลั๊กเปิด-ปิด เช่น Mixer > Player > Compressor > EQ > Crossover > Power Amp ซึ่งจะช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับตู้ลำโพงได้ 

NPE SPC 02VA 09

บทความที่เกี่ยวข้อง :

NPE MPR-1033DB/MPR-1030DL เอาท์เล็ตไฟ AC

MPR 208VA เบรกเกอร์ไฟ 30A จาก NPE

สามารถสอบถาม ติดตามข่าวสาร และข้อมูลได้ที่ :

สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่เว็ปไซต์
www.mynpe.com/NPE/SPC-02VA


Line@ : http://bit.ly/LineMyNPEThailand

Facebook : http://m.me/mynpethailand

Twitter : twitter.com/mynpethailand

Instagram : instagram.com/mynpethailand

Youtube : www.youtube.com/user/mynpe

Tel : 02 225 0094 (Banmoh Branch)
Map : www.mynpe.com/mynpe-banmoh

Tel : 02 992 7379 (Zeer Rangsit Branch)
Map : www.mynpe.com/mynpe-zeer

Tel : 02 889 5498 (Salaya Branch)
Map : www.mynpe.com/mynpe-salaya

Read Previous

Beta Three DS1800 ดิสทริบิวชันสปิตเตอร์ 8 เอาต์พุต

Read Next

MAHAJAK PLUS BIRTHDAY PRIVILEGE 2022 สมาชิก MAHAJAK PLUS รับสิทธิ์ถึง 2 ต่อในเดือนเกิด!!