NPE MU Series อนาล็อกมิกเซอร์ 8 และ 12 แชนเนล

NPE MU-S MP3 Series

NPE MU Series อนาล็อกมิกเซอร์ ขนาด 8 และ 12 แชนเนล มาพร้อมโมดูล MP3/FM มีเอฟเฟ็กต์แอคโค่

MU Series หรือ MU-S MP3 Series เป็นอนาล็อกมิกเซอร์ หรือเครื่องผสมสัญญาณเสียง ออกแบบและผลิตโดยโรงงานนัฐพงษ์ฯ โดยมิกเซอร์ซีรี่ส์นี้มีจำนวนทั้งหมด 2 รุ่น ได้แก่ MU-802S MP3 และ MU-1203S MP3 ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานในห้องบันทึกเสียง เหมาะกับห้องสตูดิโอขนาดเล็ก โฮมสตูดิโอ งานตัดต่อเสียง งานวิดีโอโปรดักชันต่างๆ และยังสามารถใช้งาน Live Sound เล่นสดวงขนาดเล็ก ในคลับบาร์ขนาดเล็ก หรือใช้ในงานสัมมนา โรงเรียน และในศาสนสถานก็ได้

NPE MU-S MP3 Series

หากสังเกตรหัสชื่อรุ่นจะพบว่าเป็นตัวเลขที่ใช้ระบุสเป็คของตัวเครื่อง เริ่มจากตัวเลข “802” เลข 8 หมายถึงจำนวน 8 แชนเนล และ 2 สเตอริโอ ส่วน “MP3” หมายถึงมีโมดูล MP3

รุ่น “1203” ตัวเลข 12 หมายถึงจำนวน 12 แชนเนล ส่วนเลข 3 หมายถึง จำนวน 3 สเตอริโอ มาพร้อม MP3 เช่นกัน และตัว “S” หมายถึงมิกเซอร์ที่เป็นโวลุ่มสไลด์เฟดเดอร์ มิกเซอร์ทั้ง 2 รุ่นใช้งานกับแฟลชไดร์ฟแบบ USB ได้ ซึ่งมีตัว “U” กำกับอยู่ โดยจุดเด่นที่น่าสนใจของมิกเซอร์ซีรี่ส์นี้คือมีเอฟเฟ็กต์ดิจิตอลแอคโค่ (Digital Echo)

MU-1203S MP3 vs. MU-802S MP3

MU-1203S MP3

สำหรับมิกเซอร์รุ่น MU-1203S MP3 จะมีจำนวนช่อง 6 ไมค์/ไลน์อินพุต อยู่ในชุดเดียวกัน และสเตอริโออินพุต (Stereo Aux Inputs) จำนวน 3 ชุด แต่ชุดสุดท้ายจะมีความพิเศษคือจะใช้ควบคุมสัญญาณ MP3 ได้ แต่หากไม่มีการใช้ MP3 สามารถนำไปใช้กับสัญญาณไลน์อินพุตปกติได้

MU-802S MP3

สำหรับตัวมิกเซอร์ MU-802S MP3 รุ่นนี้จะมีขนาด 4 โมโน หรือจำนวน 4 ช่องไมค์/ไลน์อินพุต และมีจำนวนสเตอริโอ 2 ชุด หรือเรียกว่า Stereo Aux Input ทั้ง 2 รุ่นจะมีคุณสมบัติทางเทคนิคเหมือนกันทุกอย่าง สิ่งที่ต่างกันหลักๆ คือจำนวนของช่องอินพุตเท่านั้น

ในกล่องมีอะไรบ้าง

ในกล่องมิกเซอร์ จะมีรายการอุปกรณ์จำนวน 4 รายการ ได้แก่

●  ตัวมิกเซอร์ 1 เครื่อง
●  หม้อแปลงอะแด็ปเตอร์ 1 ตัว
●  รีโมทควบคุมพร้อมแบตเตอรี่ 1 ตัว
●  คู่มือการใช้งาน 1 เล่ม

มิกเซอร์ NPE MU Series ผลิตในไทย

สำรวจหน้าเครื่อง NPE MU Series

ภาค MIC/LINE และ LINE STEREO

ตำแหน่ง MIC/LINE และ LINE STEREO ของ MU-1203S และ MU-802S

หากไล่เรียงจากบนลงล่าง ส่วนบนสุดจะเป็นแชนเนลอินพุต ซึ่งมิกเซอร์ซีรี่ส์นี้สามารถเชื่อมต่อกับสัญญาณประเภทไมค์และไลน์ในช่องเดียวกัน (ใช้ทีละประเภท) รองรับขั้วต่อทั้งแบบบาลานซ์ XLR และอันบาลานซ์ Phone Jack

ถัดลงมาจะพบลูกบิด Gain ใช้ปรับระดับสัญญาณอินพุตขาเข้า เพื่อให้สัญญาณเหมาะสมที่สุด ถัดลงมาจะพบส่วนที่เป็น EQ ในแต่ละแชนเนลจะมีภาค EQ ให้ปรับแต่งเสียงทุ้มแหลมทั้งหมด 3 แบนด์ความถี่ (High, Mid, Low)

บนตัวมิกเซอร์มีลูกบิดปรับระดับเอฟเฟ็กต์แอคโค่หรือเอฟเฟ็กต์ภายนอก และยังมีลูกบิดปรับ PAN ซ้าย/ขวา มุมขวาของ PAN มีไฟวัดระดับค่า Peak ของสัญญาณ และด้านล่างสุดจะพบสไลด์เฟดเดอร์สำหรับปรับความดังเบาของแชนเนลนั้นๆ

ลูกบิดสำหรับปรับแต่งค่า Gain, Echo, เอฟเฟ็กต์ Echo และ PAN

ภาค Master และ Echo

ด้านบนสุดจะพบช่อง MAIN OUT เป็นช่องต่อกับแจ็คบาลานซ์ XLR เพื่อใช้ต่อออกไปยังอุปกรณ์ภายนอก เช่น เพาเวอร์แอมป์ รวมถึงลำโพง PA ที่มีเพาเวอร์แอมป์ในตัว หรืออุปกรณ์โพรเซสเซอร์ เช่น อีคลอไลเซอร์ (EQ), คอมเพรสเซอร์/ลิมิตเตอร์ (Compressor/Limiter) และครอสโอเวอร์ (Crossover)

ช่อง MAIN OUT และโมดูล MP3

ถัดลงมาจะพบโมดูล MP3 ซึ่งมาพร้อมกับตัวมิกเซอร์ สามารถใช้กับ SD Card, แฟลชไดร์ฟแบบ USB และรับสัญญาณบลูทูธ และภายในโมดูลสามารถรับคลื่น วิทยุ FM ได้ และแถมรีโมทควบคุมให้ด้วย

ด้านหน้าเครื่องจะมีไฟ LED จำนวน 9 ดวง สำหรับวัดระดับความดังของเอาต์พุตมิกเซอร์

ด้านข้างเป็นภาคแอคโค่สามารถปรับพารามิเตอร์ได้จำนวน 3 ค่า คือ Delay, Repeat, Level พร้อมกับไฟแสดงระดับ Peak ที่จะกะพริบเมื่อเสียงแอคโค่เกิดการ clipping อีกด้วย

ลูกบิดปรับเสียงแอคโค่ (แถบสีเหลือง) จะอยู่บริเวณไฟ VU มิเตอร์ของ MU-1203S (ภาพบน) และ MU-802S (ภาพล่าง)

ถัดลงมาจะพบลูกบิดปรับสัญญาณมอนิเตอร์ ใช้ควบคุมสัญญาณลำโพงมอนิเตอร์ที่ต่อผ่านช่อง Monitor Out

ถัดไปด้านข้างจะพบชุดเชื่อมต่อหูฟังและลูกบิดปรับแต่งระดับความดังเบา พร้อมกับสวิตซ์ MIX/PFL ใช้กดเพื่อฟังเสียงจาก MIX (เสียงหลังเฟดเดอร์)หรือ PFL (เสียงก่อนเฟดเดอร์) เพื่อเปรียบเทียบสัญญาณได้

ช่องต่อหูฟังของมิกเซอร์ MU Series (แถบสีเหลืองฝั่งขวามือ)

สุดท้ายเป็นสไลด์เฟดเดอร์ MAIN MIX L/R สำหรับปรับแต่งระดับความดังของสัญญาณขาออกของมิกเซอร์นั่นคือช่อง MAIN OUT ที่อยู่ด้านบนสุดของตัวมิกเซอร์

ก้านสไลด์เฟดเดอร์สีแดง คือชุดควบคุม MAIN MIX L/R ก้านสีขาวคุมแชนเนลโมโน และก้านสีฟ้าคุมแชนเนลสเตอริโอ

สำรวจหลังเครื่อง NPE MU Series

ด้านหลังมิกเซอร์ ส่วนแรกจะพบ SEND/RETURN ซึ่ง Send จะทำงานในลักษณะส่งสัญญาณไปที่แร็คเอฟเฟ็กต์ภายนอก ส่วนช่อง Return ใช้รับสัญญาณจากแร็คเอฟเฟ็กต์ภายนอกเหล่านั้นกลับมา ทั้ง 2 ช่อง เชื่อมต่อเป็นแจ็คโฟน ปกติมิกเซอร์ราคาระดับนี้ในท้องตลาดไม่ค่อยมีช่องนี้ให้ใช้งาน

ด้านหลังเครื่อง MU-1203S MP3

ข้อสังเกต : ในกรณีมีการต่อใช้เอฟเฟ็กต์ภายนอก การควบคุมเอฟเฟ็กต์แอคโค่บนมิกเซอร์จะถูกควบรวมกับเอฟเฟ็กต์ภายนอกโดยอัตโนมัติ ส่วนลูกบิดคุม Return ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ สรุปคือ เราสามารถใช้งานร่วมกับเอฟเฟ็กต์ตัวนอกและตัวแอคโค่ที่มาพร้อมกับมิกเซอร์ได้เลย    

ถัดไป MON OUT หรือ Monitor Out ใช้เชื่อมต่อสัญญาณไปเข้าเพาเวอร์แอมป์เพื่อใช้ขับลำโพงมอนิเตอร์บนเวทีเพื่อให้นักดนตรีฟัง หรือต่อกับลำโพงมอนิเตอร์แบบแอคตีฟที่มีภาคขยายในตัว

สำหรับประโยชน์ของ Monitor Out บนมิกเซอร์ NPE MU Series นั้น จำเป็นในกรณีต้องการใช้มอนิเตอร์เพื่อเช็คเสียงที่ต้องการ เช่น การใช้ในห้อง หรือกลางแจ้งบนเวที เพื่อให้ผู้ฟังสามารถฟังเสียง PA ได้ชัดเจนขึ้น ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีมอนิเตอร์สักมาช่วย เพื่อให้เราทำงานง่ายขึ้น

จุดเชื่อมต่อด้านหลังเครื่อง MU-802S

ด้านล่างของชุด MON OUT มีช่อง REC Output L/R สำหรับใช้ต่อกับอุปกรณ์บันทึกเสียงภายนอก เช่น ออดิโออินเทอร์เฟซที่ต่อกับคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องบันทึกเสียงแบบพกพา

ถัดไปเป็นช่องต่อกับสายอากาศ เพื่อรับสัญญาณวิทยุ FM ใช้ขั้วต่อแบบ BNC 75 โอห์ม

อีกด้านของมิกเซอร์จะพบช่องต่อกับอะแด็ปเตอร์แรงดันไฟ 18VAC x2 (3 ขั้วต่อ) ขนาด 600 มิลลิแอมป์ และด้านข้างจะเป็นสวิตซ์เปิด/ปิดการทำงานของมิกเซอร์

ตำแหน่งขั้วต่ออะแด็ปเตอร์แรงดันไฟ 18VAC และสวิตซ์ Power เปิดปิดการทำงานเครื่อง

เปรียบเทียบคุณสมบัติ

SPECIFICATIONSMU-1203S MP3MU-802S MP3
Mic/Line Input64
Stereo Aux Input32
Digital Echo
Module MP3 / Bluetooth / FM
Stereo Mix Out, Stereo Monitor Out, Stereo REC Out, Send/Return
AC Adapter 18VAC x2

สรุป

NPE MU Series หรือ NPE MU-S MP3 Series ถือเป็นมิกเซอร์ขนาดเล็กกะทัดรัด ดีไซน์แบบคอมแพ็ค ภาคจ่ายไฟอยู่ด้านนอกเป็นอะแด็ปเตอร์ 18VAC x2 เป็นไฟ 2 ชุด ใช้กับไฟบ้านทั่วไปได้

ตัวโมดูล MP3 ควบคุมผ่านรีโมทได้  สามารถใช้งานได้หลากหลาย ควบคุมการเล่นไฟล์เพลงได้ครบถ้วน มีมากถึง 14 ฟังก์ชันการใช้งานเลยทีเดียว

มิกเซอร์ซีรี่ส์นี้ ออกแบบและผลิตที่โรงงานนัฐพงษ์ฯ ตั้งอยู่ในไทย ดังนั้น จึงไม่ต้องกังวลเรื่องคุณภาพอุปกรณ์ รวมถึงการบริการหลังการขาย เรื่องนี้นแฟนคลับของ NPE ทราบกันดี  

หากต้องการจำนวนช่องไมค์ 6 ช่อง ให้เลือกรุ่น MU-1203S MP3 หรือกรณีใช้งานช่องอินพุตไม่มาก ตัว MU-802S MP3 ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง แถมเริ่มต้นด้วยราคาไม่แพงนัก สังเกตว่าหน้าตามิกเซอร์ทันสมัยมีความหรูหรา ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยาก ไม่มีฟังก์ชันใดซับซ้อนเลย

ท่านใดมีข้อสังสัยการใช้งานมิกเซอร์ซีรี่ส์นี้สามารถติดต่อบริษัทนัฐพงษ์ฯ ได้โดยตรง สนใจสินค้าสามารถสั่งซื้อได้ที่หน้าร้านนัฐพงษ์ฯ หรือผ่านตัวแทนจำหน่ายได้ทั่วประเทศ

NPE MU Series

บทความที่เกี่ยวข้อง :

NPE PMD Series เครื่องขยายเสียงตามสาย 1000 วัตต์

KSA Series เครื่องขยายเสียงคาราโอเกะจาก NPE

สามารถสอบถาม ติดตามข่าวสาร และข้อมูลได้ที่ :

✅ สนใจสั่งซื้อสินค้า ผ่านเว็ปไซต์
www.mynpe.com/
✅ Line@ : http://bit.ly/LineMyNPEThailand
✅ Facebook : http://m.me/mynpethailand
✅ Twitter : twitter.com/mynpethailand
✅ Instagram : instagram.com/mynpethailand
✅ Youtube : www.youtube.com/user/mynpe

☎️ Tel : 02 225 0094 (Banmoh Branch)
Map : www.mynpe.com/mynpe-banmoh
☎️ Tel : 02 992 7379 (Zeer Rangsit Branch)
Map : www.mynpe.com/mynpe-zeer
☎️ Tel : 02 889 5498 (Salaya Branch)
Map : www.mynpe.com/mynpe-salaya

Read Previous

NPE PMD Series เครื่องขยายเสียงตามสาย 1000 วัตต์

Read Next

ซื้อหูฟังและไมค์ SHURE วันนี้ รับส่วนลดจาก GrabFood ฟรี!!