NPE LTA Series เพาเวอร์มิกเซอร์ 2000W

NPE LTA Series

NPE LTA Series เพาเวอร์มิกเซอร์ มีให้เลือกตั้งแต่ 1000 วัตต์จนถึง 2000 วัตต์ เครื่องขยายเสียงซีรี่ส์นี้ใช้งานกับลำโพงได้ทุกชนิด

LTA Series เป็นเพาเวอร์มิกเซอร์ ออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับงานระบบประกาศ ไม่ว่าจะเป็นระบบเสียงตามสายในวัด โรงเรียน โรงงานและอื่นๆ ปัจจุบันมีให้เลือก 3 รุ่น ได้แก่ LTA-1000MP3, LTA-1500MP3 และตัวท็อป LTA-2000MP3 แต่ละรุ่นจะให้กำลังขับต่างกัน เหมาะกับหน้างานแต่ละแบบ หากไล่เรียงตามกำลังขับรุ่น 1000 จะให้กำลังขับที่ 1000 วัตต์ รุ่น 1500 ให้กำลังขับ 1500 วัตต์ และรุ่น 2000 ให้กำลังขับที่ 2000 วัตต์

NPE LTA Series

แอมป์ซีรี่ส์นี้มาพร้อมโมดูล MP3 สามารถเปิดเพลงผ่านแฟลชไดร์ฟ USB ตลอดจนยังสามารถเล่น FM ได้ นอกจากนี้ตัวเครื่องขยายเสียงยังต่อสายโทรศัพท์ได้อีกด้วย พร้อมระบบจ่ายแรงดันไฟสำหรับระบบประกาศฉุกเฉินในอาคารได้

รู้จัก NPE LTA Series

สำหรับ LTA Series เป็นเพาเวอร์มิกเซอร์ที่มีทรานฟอร์เมอร์ขนาดใหญ่ ช่วยตอบโจทย์งานระบบเสียงตามสาย ที่ต้องการเพิ่มศักยภาพในการกระจายเสียงในระยะไกลๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมการใช้งานทั้งในชุมชนหมู่บ้าน ในศาสนสถาน โรงงาน สามารถติดตั้งใช้งานในระบบเสียงตามสายขนาดเล็ก ไปจนถึงระบบเสียงตามสายขนาดใหญ่

LTA-1000MP3 จะให้กำลังขับ 550 วัตต์ที่โหลด 8 โอห์ม กำลังขับ 1000 วัตต์ที่โหลด 4 โอห์ม และ LTA-1500MP3 ให้กำลังขับ 800 วัตต์ที่ กำลังขับ 1500 วัตต์ที่โหลด 4 โอห์ม

หากพิจารณากำลังขับที่อ้างอิงเทียบเปอร์เซ็นต์ของค่า THD (Total harmonic distortion) ตามสเป็คโรงงานในรุ่น LTA-1000MP3 ที่กำลังขับ 950Wrms และ LTA-1500MP3 ที่กำลังขับ 1400Wrms จะให้ค่า THD น้อยกว่า 1%

LTA-1000MP3 ที่กำลังขับ 1000Wrms และ LTA-1500MP3 ที่กำลังขับ 1500Wrms จะให้ค่า THD น้อยกว่า 5% ในกรณีเชื่อมต่อระบบเสียงแบบเพาเวอร์ไลน์ (Power Line) หรือการต่อไลน์แมชชิ่ง ที่ 100V, 150V และ 200V ในรุ่น LTA-1000MP3 จะให้กำลังขับ 1000Wrms และ TA-1500 จะให้กำลังขับ 1500Wrms สังเกตว่าเป็นระบบไลน์ 3 สเต็ป โดยทั่วไปจะพบ 2 แบบคือ 70V และ 100V ซึ่งทำให้การออกแบบระบบประกาศทำได้ยืดหยุ่น

สำรวจด้านหน้าเครื่อง

ด้านหน้าเครื่องมีฟังก์ชันการใช้งานหลายส่วน โดยแบ่งลักษณะการใช้ตามรุ่นของแอมป์ ในรุ่น LTA-1000MP3 และ LTA-1500MP3 ฟังก์ชันการใช้งานจะมีลักษณะคล้ายกัน ส่วนรุ่น LTA-2000MP3 นั้นจะมีฟังก์ชันบางอย่างซึ่งแตกต่างกันเล็กน้อย

ในภาคอินพุตถูกแบ่งออกเป็น 2 ชุด โดยชุดแรกเป็นแชนเนลที่ 1, 2 ถูกออกแบบมาเพื่อใช้กับระบบประกาศ ใช้เชื่อมต่อกับไมค์ประกาศ มีสวิตซ์ Priority กรณีที่สวิตซ์นี้ทำงาน มันจะ Mute หรือลดระดับสัญญาณเสียงอื่นๆ เช่นช่องที่ 3-4-5 ให้เบาลงทันที เมื่อไม่มีการประกาศให้ปลดสวิตซ์ตัวนี้

แอมป์ทั้ง 3 รุ่นนี้สามารถใช้สัญญาณ Line ได้ อาทิ สัญญาณจากเครื่องเล่นภายนอก CD/DVD/มือถือ/คอมพิวเตอร์ สามารถต่อผ่านช่อง RCA (ขาว-แดง) อีกส่วนคือช่องต่อกับไมค์ ผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าจะใช้จากแหล่งกำเนิดประเภทใด แบบไลน์หรือไมค์

หมายความว่า แม้ต่อไว้พร้อมกันแต่จะไม่สามารถใช้ได้พร้อมกัน ต้องเลือกใช้งานทีละประเภท เช่นต้องการใช้ไมค์ให้เลือกเป็นสวิตซ์ Mic (ปล่อยขึ้น) หรือกรณีต้องการใช้ไลน์ให้เลือกเป็น Line (กดลง) สวิตซ์แต่ละช่องแยกกันอิสระ

ในช่องที่ 3-6 จะมีแอคโค่ ผู้ใช้สามารถใช้งานเอฟเฟ็กต์ชนิดนี้ได้ โดยแอมป์ LTA Series จะมีเอฟเฟ็กต์แอคโค่ให้มา 1 ชุด ตัวเอฟเฟ็กต์จะมีพารามิเตอร์สำหรับปรุงแต่งเอฟเฟ็กต์ให้ เช่นค่า Time, Repeat

ผู้ใช้สามารถปรับแต่งเสียงทุ้ม/แหลมได้ตามความเหมาะสม โดยมีลูกบิดปรับย่าน High, Mid, Low ในแต่ละช่อง

ในส่วนชุดควบคุม MP3 จะพบตัวควบคุม Level ใช้ปรับความดังเพลง MP3 นอกจากนี้ยังมีชุดควบคุม Line ของโทรศัพท์และ Aux โดยมีสวิตซ์ควบคุมตามแหล่งกำเนิดเสียงที่เราต้องการ เช่นหากต้องการใช้งาน MP3 ผู้ใช้สามารถกดสวิตซ์เปิดใช้เฉพาะ MP3 หรือกรณีต้องการใช้งานเสียงจากสายโทรศัพท์

ตัวเครื่องจะมีชุดคุมความดังโทรศัพท์ พร้อมไฟ LED บอกสถานะว่ามีสายเรียกเข้าหรือไม่ และยังมีสวิตซ์ ON/OFF เพื่อกดรับสัญญาณโทรศัพท์ เมื่อกดรับสายจะมีไฟบอกสถานะอีกด้วย

ส่วนสุดท้ายเป็นชุดควบคุม Aux ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดเสียงที่ต่อผ่านช่องขนาด 3.5 mini ช่องนี้อาจใช้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือมือถือบางรุ่น

ถัดไปจะเป็นชุดควบคุมเอฟเฟ็กต์ ข้างๆ จะพบชุดควบคุม MASTER EQ ซึ่งเป็นชุดคุมรวม และไฟ LED แสดงสถานะระดับสัญญาณเสียงในขณะใช้งานเครื่อง และโวลุ่ม MASTER

ในส่วนช่องเชื่อมต่อคอนเน็กเตอร์ต่างๆ สำหรับการใช้ร่วมกับอุปกรณ์ภายนอก ทั้งอินพุตและเอาต์พุต ซึ่งจะมีช่อง Send Output เพื่อส่งสัญญาณออกไปยังเอฟเฟ็กต์นอก และช่อง Return Input สำหรับรับสัญญาณจากเอฟเฟ็กต์ภายนอกเข้ามาที่เครื่อง

นี่เป็นหลักการเดียวกับระบบ Insert ซึ่งออกแบบมาเพื่อใช้กับเอฟเฟ็กต์ภายนอก เช่น EQ, Compressor, Reverb เพื่อให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งเสียงได้ละเอียดยิ่งขึ้น

สำหรับ Pre Out จะเป็นสัญญาณเอาต์พุต ใช้ส่งสัญญาณเสียงออกไปอุปกรณ์ภายนอก ถัดมา Double Out มีหน้าที่ส่งสัญญาณออกไปยังภายนอกเช่นกัน ช่อง Amp Input เป็นช่องรับสัญญาณจากอุปกรณ์อื่น โดยไม่ผ่านภาคปรีไมค์ของเครื่องรับ ซึ่งสัญญาณที่นำเข้ามาจะถูกส่งไปยังภาคขยายของเครื่องโดยตรง จึงเหมาะสำหรับระบบประกาศที่ต้องการต่อพ่วงแอมป์หลายๆ เครื่อง ถัดไปเป็นสวิตซ์ Power ใช้เปิด/ปิดเครื่อง

สำรวจด้านหลังเครื่อง

ด้านหลังเครื่องจะพบชุดไฟฟ้า AC ขาเข้า มีชุดฟิวส์ป้องกันแรงดันไฟเกิน ถัดมาจะพบขั้วต่อสายอากาศ FM ที่อยู่ในโมดูล MP3 ถัดไปเป็นช่องต่อไลน์โทรศัพท์ แบ่งเป็น 2 ชุดคือชุดอินพุตต่อสายจากองค์การโทรศัพท์ และเอาต์พุตต่อไปยังโทรศัพท์พื้นฐาน ซึ่งเหมาะกับงานที่ต้องการประกาศผ่านโทรศัพท์เข้าสู่ระบบเสียงตามสาย

แอมป์รุ่นนี้จะมีช่องสำหรับต่อกับลำโพงฮอร์น รองรับการเชื่อมต่อกับฮอร์นขนาด 8 โอห์มขึ้นไป จะเป็น 16 โอห์ม หรือ 32 โอห์มก็ได้ โดยจะมีสวิตซ์ให้กดจากด้านหน้าเครื่อง เพื่อใช้ตัดความถี่ต่ำออก ถัดไปเป็นชุดเอาต์พุตสำหรับตู้ลำโพงทั่วไป (Full Range) มีขั้วต่อให้เลือกหลายแบบ เช่น Binding Post และ Speakon

ถัดมาเป็น HOTLINE เป็นจุดต่อไปยังระบบ HOTLINE โดยมีแรงดันไฟขาออก 24V กระแส 1A เป็นไฟฟ้ากระแสตรง (VDC) ใช้กรณีประกาศฉุกเฉิน เช่นต่อกับหลอดไฟเตือนภัย ไฟฉุกเฉิน กระดิ่งไฟฟ้าฉุกเฉิน

ถัดมาเป็นชุดต่อไลน์โวลต์ มีให้เลือก 3 แบบคือ 100V, 150V และ 200V เป็นชนิดหางปลาขันน็อต

นี่คือคุณสมบัติของแอมป์รุ่น LTA-1000MP3 และ LTA-1500MP3

LTA-2000MP3

ฟังก์ชันการใช้งานของแอมป์รุ่นนี้ ส่วนใหญ่จะคล้ายกับแอมป์รุ่น LTA-1000MP3 และ LTA-1500MP3 ทั้ง 3 รุ่นจะมาพร้อมกับโมดูล MP3 อย่างไรก็ดี มาดูในส่วนที่แตกต่างดังนี้

ในภาคเอาต์พุตของแอมป์ LTA-2000MP3 นั้น ตามสเป็คโรงงานแอมป์รุ่น นี้ ที่กำลังขับ 1750Wrms จะให้ค่า THD น้อยกว่า 1% ที่กำลังขับ 2000Wrms จะให้ค่า THD น้อยกว่า 5% ในกรณีเชื่อมต่อระบบเสียงแบบเพาเวอร์ไลน์ (Power Line) หรือการต่อไลน์แมชชิ่ง ที่ 100V, 150V และ 200V จะให้กำลังขับ 2000Wrms

แอมป์รุ่นนี้ยังมี Bluetooth เพื่อใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก และสามารถต่อไมค์ได้ 6 ช่อง/Aux 6 ช่อง พร้อมช่องโทรศัพท์ 1 ช่อง โดยแบ่ง 2 ช่องแรกเป็น Priority และแอคโค่ 4 ช่อง

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติ NPE LTA Series

คุณสมบัติLTA-1000MP3LTA-1500MP3LTA-2000MP3
กำลังขับ1000W 1500W2000W
โมดูล MP3/FMYesYesYes
ไมโครโฟน 6 ช่อง Yes Yes Yes
ปรับทุ้ม/แหลม/Echo Yes Yes Yes
อิมพีแดนซ์ 4-8 Ohms Yes Yes Yes
โวลต์ไลน์ 100/150/200VYesYesYes
น้ำหนัก37kg.41kg.51.2kg.

สรุป

NPE LTA Series ถือเป็นเพาเวอร์มิกเซอร์ หรือเครื่องขยายเสียงขนาดใหญ่ ออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับระบบเสียงตามสาย โดยจัดเป็นแอมป์ระดับท็อปในสายนี้ของ NPE ก็ว่าได้ ตัวเครื่องแถมสายโทรศัพท์ให้ พร้อมรีโมทควบคุม MP3 พร้อมมีคู่มือการใช้งานให้

LTA Series มีให้เลือกจำนวน 3 รุ่น ท่านสามารถเลือกได้ตามความต้องการ หากต้องการรุ่น 1000 วัตต์ LTA-1000MP3 น่าจะเป็นคำตอบ หรือต้องการกำลังสูงขึ้นอีกนิด แอมป์รุ่น LTA-1500MP3 เป็นตัวเลือกที่ดี และหากต้องการกำลัง 2000 วัตต์ แนะนำ LTA-2000MP3

LTA 01

บทความที่เกี่ยวข้อง :

NPE TM-250MP3/TM-250ZMP3 เพาเวอร์มิกเซอร์ 250W

NPE TR-250 Series เพาเวอร์มิกเซอร์ 125 วัตต์

สามารถสอบถาม ติดตามข่าวสาร และข้อมูลได้ที่ :

สนใจสั่งซื้อสินค้า ผ่านเว็ปไซต์
www.mynpe.com/
Line@ : http://bit.ly/LineMyNPEThailand
Facebook : http://m.me/mynpethailand
Twitter : twitter.com/mynpethailand
Instagram : instagram.com/mynpethailand
Youtube : www.youtube.com/user/mynpe

Tel : 02 225 0094 (Banmoh Branch)
Map : www.mynpe.com/mynpe-banmoh
Tel : 02 992 7379 (Zeer Rangsit Branch)
Map : www.mynpe.com/mynpe-zeer
Tel : 02 889 5498 (Salaya Branch)
Map : www.mynpe.com/mynpe-salaya

Read Previous

NPE PDR Series เพาเวอร์เบรกเกอร์ 32A/250V

Read Next

Mipro MM Series ไมโครโฟนคุณภาพจากไต้หวัน