NPE LDA Series เพาเวอร์มิกเซอร์ กำลังขับ 550W

NPE LDA Series

NPE LDA Series มี 4 รุ่น กำลังขับตั้งแต่ 100W-550W ต่อไมค์ได้ 4 ตัว ใช้ไฟ 2 ระบบ ปรับทุ้มแหลมได้ รองรับลำโพงทุกชนิด

LDA Series เป็นเพาเวอร์มิกเซอร์อีกหนึ่งซีรี่ส์ของนัฐพงษ์ฯ ภาคขยายเป็นแบบโมโน มีหม้อแปลงไลน์แมชชิ่งในตัว ใช้กับระบบเสียงตามสาย สามารถใช้งานได้กว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นระบบประกาศในชุมชุน หอกระจายข่าวในหมู่บ้าน ศาสนสถาน โรงเรียน โรงงาน รีสอร์ท รวมถึงหน่วยงานราชการหรือเอกชน

เพาเวอร์มิกเซอร์ซีรี่ส์นี้มีให้เลือกจำนวน 4 รุ่น คือ LDA-100, LDA-300, LDA-400 และ LDA-550 มีกำลังขับ 100W, 300W, 400W และ 550W ตามลำดับ

NPE LDA-100

เป็นรุ่นเล็กสุดในซีรี่ส์ มีความสูงประมาณ 2U จัดเป็นเครื่องขยายเสียงไลน์แมชชิ่งขนาดเล็ก สามารถเชื่อมต่อกับลำโพงทั่วไปแบบลำโพงตู้ หรือลำโพงประเภทไลน์ขนาด 70V/100V เช่นลำโพงฮอร์นหรือลำโพงฝังฝ้าเพดาน ตัวแอมป์รองรับงานประกาศ เสียงตามสาย มาพร้อมกำลังขับ 100W จึงเหมาะกับงานหรือสถานที่ที่ไม่ใหญ่มาก

ภายในมีการออกแบบวงจรป้องกันกระแสและอุณหภูมิเกิน ตัวเครื่องสามารถใช้กับไฟบ้าน 220V/50Hz และยังรองรับการเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่ขนาด 12VDC

ดังนั้น ตัวเครื่องขยายจึงสามารถติดตั้งได้ทั้งแบบถาวรและติดตั้งแบบเคลื่อนที่ เช่นบนรถแห่โฆษณาประชาสัมพันธ์ รถประกาศเร่ขายของ หรือรถหาเสียง

สำรวจด้านหน้าเครื่อง

ฟังก์ชันการใช้งานของ LDA-100 รองรับการเชื่อมต่อไมค์ได้จำนวน 4 ช่อง โดยแต่ละแชนแนลจะมีโวลุ่ม Level เพื่อใช้ควบคุมระดับความดังอย่างอิสระ สำหรับช่องต่อกับไมค์นั้นเป็นช่องแบบตัวเมีย TS

AUX IN เป็นช่องรับสัญญาณจากภายนอก เช่น CD หรือเครื่องเล่นเพลง มีจำนวน 2 ช่อง คือเป็นระบบสเตอริโอ แบบ RCA (ขาว/แดง) ช่องนี้มีโวลุ่มปรับความดังแยกอิสระเช่นกัน

นอกจากนี้ บนเครื่องยังมีลูกบิดปรับย่านความถี่ EQ แบบพาราเมตริก จำนวน 2 ย่านความถี่ คือย่านเสียง High, Low คือเป็นมาสเตอร์ EQ เมื่อมีการปรับแต่งเสียงด้วย EQ ย่านความถี่แต่ละแชนแนลจะให้ผลลัพธ์ในทิศทางเดียว เนื่องจากในแต่ละแชนแนลไม่มี EQ แยก เหมือนกับเพาเวอร์มิกเซอร์ซีรี่ส์อื่น

ถัดมาช่อง REC OUT เป็นขั้วต่อ RCA ตัวเมีย (ขาว/แดง) ช่องนี้ใช้สำหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก เช่น เครื่องบันทึกเสียง ถัดมาช่อง AMP INSERT ใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกเพื่อปรุงแต่งสัญญาณเพิ่มเติม เช่น EQ, คอมเพรสเซอร์

ถัดมาโวลุ่ม MASTER ทำหน้าที่ควบคุมความดังทั้งหมดของเครื่อง ถ้าไม่มีการเร่งหรือเปิดลูกบิดโวลุ่มตัวนี้ขึ้นเสียงก็จะไม่ดัง

ถัดมาเป็นสวิตซ์ฟิลเตอร์ เพื่อใช้กับลำโพงฮอร์นหรือลำโพง HI-FI เงื่อนไขในการใช้สวิตซ์ขึ้นอยู่กับว่าเครื่องขยายเชื่อมต่อกับลำโพงชนิดใด ดังนั้น ในการเชื่อมต่อใช้งานควรเลือกชนิดลำโพงแบบเดียวกัน ไม่ควรต่อแบบผสม

ในกรณีเชื่อมต่อกับตู้ลำโพงทั่วไป สวิตซ์ฟิลเตอร์จะต้องเลือกเป็นโหมด HI-FI หากเชื่อมต่อกับลำโพงฮอร์น ต้องเลือกสวิตซ์เป็นโหมด HORN ซึ่งตัวเครื่องจะปล่อยเฉพาะย่านความถี่ที่เหมาะกับฮอร์นออกมา

กรณีตรงกันข้ามหากนำลำโพงฮอร์นมาต่อแล้วเลือกสวิตซ์เป็นโหมด HI-FI อาจทำให้ฮอร์นเกิดความเสียหายได้ หรือกรณีต่อกับลำโพงทั่วไป แล้วเลือกสวิตซ์เป็นโหมด HORN ย่านความถี่ต่ำจะออกมาไม่ครบ  

ด้านหลังเครื่อง

ตัว LDA-100 จะมีปลั๊กสายไฟบ้านซึ่งรองรับแรงดัน 220V/50Hz พร้อมกับขั้วต่อกับแบตเตอรี่ขนาด 12VDC โดยมีขั้วบวก/ลบแสดงให้เห็นชัดเจน สามารถนำแบตเตอรี่ของรถยนต์มาใช้งานได้

ถัดมาเป็นขั้วต่อลำโพงหรือเอาต์พุต แบ่งเป็น 2 ชุดคือ SPEAKER OUT แยกเป็นอิมพีแดนซ์ 4/8/16 Ohms และชุด LINE OUT 70V/100V ผู้ใช้สามารถเลือกเชื่อมต่อได้ตามต้องการ

NPE LDA-300

คุณสมบัติภาพรวมของเครื่องจะคล้ายกับ รุ่น LDA-100 สิ่งที่แตกต่างกันคือด้านหน้าเครื่อง เฉพาะแชนแนลของไมค์จะมีโวลุ่ม GAIN (สีเทา) เพิ่มมา เพื่อใช้ปรับระดับความดังของ INPUT ไมค์ ไม่ให้เบาหรือดังเกินไปตามความเหมาะสม ส่วนลูกบิด LEVEL (สีแดง) ใช้ปรับระดับความดังของ OUTPUT แชนแนลนั้นๆ โดยมีจำนวน 4 ช่อง

ถัดมาเป็นช่อง AUX IN มีจำนวน 2 ช่อง สำหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก พวกเครื่องเล่นเพลง CD/MP3 หรือคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะมีเฉพาะ LEVEL  แยกอิสระให้ แต่ไม่มีลูกบิด GAIN เนื่องจากสัญญาณที่มาจากเครื่องเล่นเหล่านั้นสัญญาณแรงอยู่แล้ว

ถัดมาเป็นลูกบิด MASTER EQ ในรุ่น LDA-300 จะให้มาจำนวน 3 ตัว คือ LOW, MID, HIGH แต่รุ่น LDA-100 จะมีแค่ HIGH และ LOW การปรับแต่งความถี่ภาพรวมก็จะทำได้กว้างกว่า

ช่องเชื่อมต่ออื่นๆ จะมีช่อง SEND OUTPUT, RETURN INPUT ใช้สำหรับเชื่อมต่อกับเอฟเฟ็กต์ภายนอก เช่น รีเวิร์บ แอ็คโค่ ถัดมาเป็นช่อง AMP IN ใช้ต่อกับ EQ/คอมเพรสเซอร์ เพื่อควบคุมไดนามิกของเสียงหรือปรับแต่งย่านความถี่ที่ละเอียดขึ้น

ช่อง DOUBLE OUT ใช้เป็นสัญญาณเอาต์พุต ช่องนี้จะส่งสัญญาณจากภาคปรีแอมป์ออกไป จึงเหมาะกับการนำไปต่อกับอุปกรณ์ภายนอก เช่น เพาเวอร์แอมป์หรือพ่วงกับเพาเวอร์มิกเซอร์เครื่องอื่น เพื่อขยายระบบให้มีขนาดใหญ่ขึ้น

MASTER VOLUME ใช้ควบคุมเอาต์พุตทั้งหมดของเครื่อง และปุ่มฟิลเตอร์สำหรับเลือกโหมดการใช้งานกับชนิดลำโพง ซึ่งเลือกได้ 2 แบบคือโหมด HI-FI และ HORN มีคุณสมบัติเดียวกับ LDA-100 ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น  

ด้านหลังเครื่อง LDA-300

ตัวเครื่องจะบัดกรีสายไฟติดแท่นมาให้ เป็นสาย AC 220V/50Hz และยังมีขั้วต่อกับไฟกระแสตรง DC เช่นแบตเตอรี่ จึงเหมาะกับการใช้งานแบบเคลื่อนที่ ขนาดแรงดันไฟใช้เท่ากับรุ่น LDA-100 ส่วนเอาต์พุตจะมีช่องต่อกับลำโพงทั้งแบบธรรมดา มีทั้ง 4/8/16 Ohms และลำโพงชนิดไลน์โวลต์ 70V/100V

NPE LDA-400 และ LDA-550

สำหรับแอมป์ทั้ง 2 รุ่นนี้จะให้กำลังขับใกล้เคียงกัน คือ 400W และ 550W จึงต้องการแรงดันไฟมากกว่า ด้านหลังเครื่องจะมีขั้วต่อสำหรับแบตเตอรี่หรือแหล่งกำเนิดไฟแรงดันขนาด 24VDC  ส่วนฟังก์ชันการใช้งานอื่นๆ จะเหมือนกับรุ่น LDA-300

เปรียบเทียบคุณสมบัติ NPE LDA Series

เครื่องขยายเสียง LDA Series หากนำมาเปรียบเทียบคุณสมบัติสำคัญรุ่นต่างๆ จะได้ดังนี้

เครื่องขยายรุ่นกำลังขับสูงสุดเชื่อมต่อไมค์แบตเตอรี่ DC
LDA-100100 วัตต์412 โวลต์
LDA-300300 วัตต์412 โวลต์
LDA-400400 วัตต์424 โวลต์
LDA-550550 วัตต์424 โวลต์

สรุป

NPE LDA Series เป็นเพาเวอร์มิกเซอร์แบบไลน์แมชชิ่ง ออกแบบมาเพื่อรองรับงานระบบเสียงตามสาย มีให้เลือกจำนวน 4 รุ่นคือ

LDA-100 ให้กำลังขับ 100W ต่อไมค์ได้ 4 ช่อง AUX 2 ช่อง ปรับทุ้มแหลมได้ 2 ย่านความถี่ มีช่อง AMP IN, REC OUT พร้อมสวิตซ์ฟิลเตอร์โหมดลำโพง ใช้กับไฟบ้านและแบตเตอรี่ 12VDC

LDA-300, LDA-400, LDA-550 ให้กำลังขับ 300W, 400W และ 550W ต่อไมค์ได้ 4 ช่อง แต่ละช่องมีปรับค่า GAIN ได้ มี AUX 2 ช่อง ปรับทุ้มแหลมได้ 3 ย่านความถี่ มีช่อง AMP IN, REC OUT, SEND OUTPUT, RETURN OUTPUT, DOUBLE OUTPUT ให้

มาพร้อมสวิตซ์ฟิลเตอร์โหมด HI-FI, HORN เพื่อให้เหมาะกับประเภทลำโพงนั้นๆ แอมป์ใช้กับไฟบ้าน 220V/50Hz และแบตเตอรี่ 24VDC ได้ ทุกรุ่นสามารถต่อกับลำโพงได้ทั้งแบบธรรมดาและแบบไลน์โวลต์

เครื่องขยายเสียงทั้ง 4 รุ่นนี้วงจรเป็นแบบไบโพลาร์ ให้เสียงคมชัด จัดจ้าน มีฟังก์ชันพื้นฐานครบ ราคาไม่แพง ใช้งานได้เอนกประสงค์

LDA 06

บทความที่เกี่ยวข้อง :

NPE LDM Series เพาเวอร์มิกเซอร์ยอดนิยม

NPE LTA Series เพาเวอร์มิกเซอร์ 2000W

สามารถสอบถาม ติดตามข่าวสาร และข้อมูลได้ที่ :

✅ สนใจสั่งซื้อสินค้า ผ่านเว็ปไซต์
www.mynpe.com | LDA-100 | LDA-300 | LDA-400 | LDA-550
✅ Line@ : http://bit.ly/LineMyNPEThailand
✅ Facebook : http://m.me/mynpethailand
✅ Twitter : twitter.com/mynpethailand
✅ Instagram : instagram.com/mynpethailand
✅ Youtube : www.youtube.com/user/mynpe

☎️ Tel : 02 225 0094 (Banmoh Branch)
Map : www.mynpe.com/mynpe-banmoh
☎️ Tel : 02 992 7379 (Zeer Rangsit Branch)
Map : www.mynpe.com/mynpe-zeer
☎️ Tel : 02 889 5498 (Salaya Branch)
Map : www.mynpe.com/mynpe-salaya

Read Previous

NPE MK Series ลำโพงเคลื่อนที่แบบล้อลาก 500W

Read Next

NPE DM-35 ไมโครโฟนชนิดไดนามิก เสียงหนา คมชัด