เจาะแก่นการใช้งาน dB-Mark DP26 Mark IV ตอนจบ

banner dbmark 7 1200x628 part 3 copy

ฟังก์ชัน X-OVER

เมื่อกดปุ่ม X-OVER ระบบจะโชว์ที่ [OUT 1] แสดงชื่อตามที่เราเคยตั้งไว้ เช่น Sub_L หรือ Low_L อาจจะเห็นคำว่า Low-pass ฟิลเตอร์ (High cut) ถ้าเราตั้งไว้ที่ 80Hz มันก็จะโชว์ตัวเลขค่าดังกล่าวผ่านหน้าปัดเครื่อง และแสดงชนิดฟิลเตอร์ที่เลือกใช้เช่น Butterworth, Bessel และ Linkwitz–Riley รวมไปถึงค่าความชันที่กำหนด อาจจะเป็น 24dB/Octave หรือ 36dB/Octave ก็ได้ แล้วแต่ผู้ใช้ได้เซตค่าไว้ กรณีเราต้องการเปลี่ยนแปลงค่าเหล่านี้ สามารถทำได้ เช่นต้องการลดความถี่ลงมาเป็น 60Hz ส่วนชนิดฟิลเตอร์อาจจะเปลี่ยนเป็น Linkwitz–Riley

จากนั้นถ้าเราต้องการเปลี่ยนค่าความชันของกราฟ ค่าเดิมอาจจะเป็น 24dB/Octave หรือ 36dB/Octave เราสามารถเปลี่ยนเป็น 48dB/Octave กรณีเราต้องการทำ High-pass ฟิลเตอร์ ให้กดปุ่ม Digital Encoder หนึ่งครั้ง มันจะเปลี่ยนเป็น High-pass ฟิลเตอร์ ทั้งๆ ที่มันยังอยู่ในเอาท์พุตที่ 1

ในกรณีที่เราต้องการเลื่อนความถี่ให้สูงขึ้นก็ทำได้ หรือในกรณีที่ต้องการเพิ่มค่าความชัน เราไม่สามารถหมุนตามเข็มนาฬิกาได้ตลอด เมื่อถึงค่าสูงสุด 48dB/Octave หากหมุนต่อไปค่าจะไม่เปลี่ยน กรณีต้องการลดค่าลงมา ให้หมุนทวนเข็มนาฬิกา ค่าความชันก็จะลดลงมาเรื่อยๆ หากเราต้องการปรับแต่งในแชนเนลถัดไปของฟังก์ชัน X-OVER ให้กดปุ่ม Digital Encoder ที่ฟังก์ชันดังกล่าว สำหรับการปรับแต่ง X-OVER ก็มีเท่านี้

Image 6
เมื่อกดปุ่ม Exit ที่ตัวเครื่องจะพบเวอร์ชันซอฟต์แวร์ DSP ที่รองรับ ในภาพนี้คือ G-DV4.01


ฟังก์ชัน LIMITER

การใช้ฟังก์ชัน LIMITER ให้กดปุ่ม LIMITER หนึ่งครั้ง หากเราไม่ได้ตั้ง LIMITER ไว้ เราสามารถตั้งค่าในตอนนี้ได้ ให้หมุนค่าที่ต้องการเช่น -9dB, -6dB เสร็จแล้วกดปุ่ม Digital Encoder อีกครั้ง เคอร์เซอร์จะเลื่อนไปที่พารามิเตอร์ใหม่ ถัดไปเป็นการใส่ค่าลิมิตเตอร์เร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับค่าตัวเลขที่เราป้อนเข้าไป

ฟังก์ชัน DELAY

ในการใช้งานฟังก์ชัน DELAY ให้กดปุ่ม DELAY กรณีเราไม่อยากดูเป็นหน่วย ms เราสามารถเปลี่ยนหน่วยเป็นเมตร (m) หรือฟุต (ft.) ได้

สำหรับขั้นตอนการใช้งานนั้นหลังจากกดปุ่ม DELAY แล้วให้กดปุ่ม Digital Encoder แล้วหมุนเพื่อให้มันเป็นค่าเมตรหรือฟุตตามต้องการ ทีนี้หากเราต้องการตั้งค่าดีเลย์เท่ากับ 3 หรือ 4 เมตร ให้หมุน Digital Encoder เพื่อให้ได้ตัวเลขที่ต้องการ

หากเป็นในซอฟต์แวร์เราสามารถป้อนด้วยการกรอกตัวเลขได้เลย แต่ในหน้าอุปกรณ์จะต้องหมุนปรับแต่งหาค่าที่ต้องการ เสร็จแล้วกดปุ่ม Digital Encoder อีกครั้ง ในการปรับแต่งแก้ไขฟังก์ชันต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น LIMITER, X-OVER หรือ DELAY เราจะต้องเข้าไปแก้ไขในฟังก์ชันเหล่านั้น

ฟังก์ชัน GAIN

สำหรับฟังก์ชัน GAIN เมื่อเราเข้าไปที่ฟังก์ชันนี้หากเคอร์เซอร์กระพริบที่ด้านล่าง ซึ่งจะเป็นส่วนของ INPUT นั่นคือ INPUT A เราอาจจะตั้ง [OUT 1] รับสัญญาณจาก [IN A] ค่า GAIN อาจจะเป็น -2dB กรณีต้องการเปลี่ยนเป็น [IN B] ให้เลือกเป็น B หรือหากต้องการจะให้สัญญาณบวกกันก็ทำได้ ส่วนค่า GAIN อาจจะตั้งใหม่เป็น 0dB

Image 3
GAIN ของอินพุตสามารถปรับแต่งได้


สำหรับฟังก์ชัน GAIN สิ่งที่อยากแนะนำเพิ่มเติมคือฝั่งเอาท์พุตจะไม่ลิงค์กัน แม้ว่าเราจะตั้งค่าให้ลิงค์บนซอฟต์แวร์ก็ตาม เราต้องทำการปรับแต่งเอง เพราะในส่วนของอินพุตจะไม่สามารถลิงค์กันได้ เราอาจจะเลือกเป็น AB จากนั้นตั้งค่า GAIN ตามต้องการ

หากให้มันลิงค์กัน เช่น [OUT 3] เลือกเป็น A และ [OUT 4] เลือกเป็น B ถ้าสั่งให้ลิงค์กันเสียงมันจะมาอยู่ฝั่ง A อย่างเดียว ส่วน B เสียงจะไม่เข้าไป ดังนั้น GAIN ของฝั่งอินพุตและเอาท์พุตจะไม่ยึดโยงกับฟังก์ชัน LINK เพราะหากฟังก์ชัน LINK เชื่อมถึงกันอาจเกิดความเสียหายได้

ฟังก์ชัน POLARITY

สำหรับฟังก์ชันนี้จะมี 2 ค่าให้เลือกคือบวกและลบ การใช้งานนั้น เราแค่ตั้งค่าที่ต้องการ โดยกำหนดให้เป็นบวกหรือลบเท่านั้นเอง เช่นค่าเริ่มต้นอยู่ที่ค่าบวก เมื่อหมุนปุ่ม Digital Encoder ก็จะกลายเป็นค่าลบ หากหมุนอีกครั้งจะกลายเป็นค่าบวก สำหรับฟังก์ชันนี้ในฝั่งเอาท์พุตจะไม่มีน้อยส์เกท ดังนั้น NG จะใช้งานไม่ได้ การปรับแต่งค่าเอาท์พุตทั้งหมดจะมีเพียงเท่านี้

ฟังก์ชัน LOAD/SAVE

ในกรณีผู้ใช้ปรับแต่งค่าต่างๆ ได้ตามต้องการแล้ว หากต้องการจะ Save ให้กดปุ่ม LOAD/SAVE เงื่อนไขการกดครั้งแรกจะเป็นฟังก์ชัน LOAD หากกดปุ่มทครั้งสองจะเป็นการ Save เมื่อทำการ Save แล้ว ให้กดปุ่ม Digital Encoder อีกหนึ่งครั้ง

สำหรับการ Save นั้นต้องตรวจสอบดูว่าต้องการ Save เป็นโปรแกรมพรีเซตอะไร เช่น S ave ทับของเดิมหรือกรณี Save เป็นโปรแกรมพรีเซตใหม่ ให้ทำการเลือกโปรแกรมพรีเซตเหล่านั้นแล้วกด Digital Encoder หนึ่งครั้ง

Image 5
Yes เป็นคำสั่งให้ผู้ใช้ยืนยัน เพื่อเปลี่ยนชื่อพรีเซต ผ่านฟังก์ชัน LOAD/SAVE ซึ่งเป็นหนึ่งในฟังก์ชันที่สำคัญของอุปกรณ์


ระบบจะแจ้งว่า RENAME? เราจะเปลี่ยนชื่อโปรแกรมหรือไม่ ถ้าต้องการเปลี่ยนให้กด Digital Encoder ลงไป หากไม่ต้องการเปลี่ยนให้หมุนปุ่ม Digital Encoder อีกครั้ง เพื่อเลือกเป็นค่า NO จากนั้นกดปุ่ม Digital Encoder อีกครั้งเพื่อยืนยัน ข้อมูลจะถูก Save ลงในเครื่อง

หากเราต้องการเช็คความถูกต้องของโปรแกรมพรีเซตว่ามีอยู่ในเครื่องหรือไม่ ให้กดปุ่ม LOAD หนึ่งครั้ง แล้วเลือกโปรแกรมพรีเซตที่ต้องการ โดยการหมุนปุ่ม Digital Encoder จากนั้นกด Digital Encoder หนึ่งครั้ง เพื่อทำการโหลดพรีเซตนั้นๆ มาใช้งาน แม้จะเปิดปิดเครื่องครั้งกี่ครั้ง ค่าโปรแกรมพรีเซตเหล่านั้นจะอยู่ในเครื่องแน่นอน และนี่คือเนื้อหาการใช้งานภาคฮาร์ดแวร์ของ DP26 Mark IV

สรุป

dB-Mark DP26 Mark IV เป็นอุปกรณ์ประเภท Digital Speaker Management ที่ได้รับความนิยมอย่างสูง เป็นแบรนด์จากจีน พัฒนาโดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ โรงงานนี้ยังรับผลิต OEM ให้แบรนด์อื่นๆ อีกด้วย

หากท่านกำลังมองหากอุปกรณ์คุณภาพดี ใช้งานง่าย ราคาไม่แพง ขอแนะนำ DP26 Mark IV

เจาะแก่นการใช้งาน dB-Mark DP26 Mark IV ตอนที่ 1
เจาะแก่นการใช้งาน dB-Mark DP26 Mark IV ตอนที่ 2

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
บริษัท นัฐพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด

สำนักงานใหญ่บ้านหม้อ โทร 0-2225-0094
สาขาเซียร์รังสิต โทร 0-2992-7379
สาขาศาลายา โทร 0-2889-5496

หากสนใจสั่งซื้อสินค้าสามารถแวะเยี่ยมชมได้ทางเว็ปไซต์ www.mynpe.com และผ่านทาง Fanpage ของบริษัทได้ที่ www.facebook.com/mynpethailand หรือจะเข้ามา Follow twitter, Instagram, Line@ ของบริษัทก็ได้เช่นกันที่ @myNPEThailand ตามช่องทางที่สะดวก


Read Previous

SHURE MV88+ VIDEO KIT ไมโครโฟน

Read Next

Review | Yamaha VXL Series ลำโพงไลน์อาร์เรย์